O FIRMIE

       Firma KraMad KOLOR powstała w 1995 roku. Od początku działalności specjalizujemy się w oznakowaniu grubowarstwowym strukturalnym i na gładko przy uzyciu masy chemoutwardzalnej BILADUR. Z czasem naszą ofertę poszerzyliśmy o znakowanie cienkowarstwowe plastikiem na zimno, farbami drogowymi, taśmami 3M oraz o montaż PEO( kocich oczek )i oznakowania pionowego.

Ściśle współpracujemy z TRILACOLOR POLSKA Sp. z o.o., która jest producentem Biladuru, dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej na bazie żywic metaakrylowych.

Naszymi partnerami są Dyrekcje Okręgowych Dróg Publicznych, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Rejony Dróg Krajowych, Zarządy Dróg Powiatowych, Miejskie Zarządy Ulic i Mostów oraz firmy zarządzające obiektami handlowymi (super i hipermarkety, centra handlowe).

Wykonujemy oznakowania poziome dróg, skrzyżowań, rond oraz przejścia dla pieszych, piktogramy, progi, ścieżki rowerowe i wiele innych oznakowań w wielu miejscowościach w Polsce na najbardziej obciążonych ruchem odcinkach dróg.

 

Prace wykonywaliśmy m.in. w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Zabrzu, Krapkowicach, Opolu, Toruniu.

Jako jedni z pierwszych w kraju wdrożyliśmy pomysł biało-czerwonych pasów w miejscach tak newralgicznych jak szkoły.

Znakujemy również parkingi przed supermarketami, centrami handlowymi i w budynkach mieszkalnych oraz hale magazynowe i fabryczne.

Stosowane przez nas materiały pozwalają na oznakowanie nie tylko nawierzchni asfaltowych, ale również kostki brukowej, posadzek betonowych i przemysłowych.

Jesteśmy elastyczni, terminowi (w miarę warunków pogodowych) i staranni.

Na wykonane roboty dajemy wieloletnią gwarancję (zależną od użytych materiałów).

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości finansowych naszych zleceniodawców stosując oznakowanie poziome wykonywane w technologii cienko- i  grubowarstwowej.

 

 


46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 9

Telefon
0602 251 710
0600 103 737