Rozmiar: 4150 bajtów


Suma kosztów oznakowania farbą 1 m2
(z poprawkami w ciągu 8 lat)
lata 1 2 3 4 5 6 7 8
PLN 23 45 68 94 122 154 189 227

Suma kosztów oznakowania plastikiem BILADUR 1 m2
(z poprawkami w ciągu 8 lat)
lata 1 2 3 4 5 6 7 8
PLN 60 63 67 71 79 88 94 100


     Oznakowanie poziome jezdni wykonane farbą drogową to coroczne malowanie z niewielkim efektem. Nie ukrywając wiemy o tym wszyscy, że oznakowanie takie po kilku miesiącach jest w wielu miejscach prawie nie widoczne. Wymaga to czasami ponownego malowania i kolejnych wydatków. Czy możemy sobie na to pozwolić? Na drogownictwo, a w tym bezpieczne oznakowanie poziome, wydawane są bardzo duże sumy pieniędzy. Można temu zapobiec stosując nowoczesne technologie. Jedną z takich ekonomicznych technologii jest oznakowanie Plastikiem "Na Zimno" - BILADUR. Jednokrotne malowanie BILADUREM pozostaje na jezdni przez wiele lat. Poprawki w tym przypadku po 2-3 latach nie przekraczają 5 -7% rocznie. Dla porównania przy farbie wiosenne malowanie trzeba poprawiać w min. 50% przed okresem jesiennym każdego roku. W przypadku oznakowania Plastikiem BILADUR, aplikator wykonuje wszelkie poprawki wynikające z eksploatacji (określone w warunkach gwarancji) w ramach 3 letniej gwarancji, natomiast po tym okresie niewielkie ubytki ok. 5% rocznie, wykonywane są odpłatnie. Jednokrotne oraz trwałe na lata oznakowanie Plastikiem "Na Zimno" BILADUR jest bardzo ekonomiczne co ilustruje powyższy wykres. Już w trzecim roku oznakowanie wykonane BILADUREM staje się tańsze od corocznego oznakowania wykonanego farbami.

 

 

 


46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 9

Telefon
0602 251 710
0600 103 737