Nasza firma specjalizuje sie w następujących rodzajach poziomego oznakowania jezdni:

 • grubowarstwowego    - metodą strukturalną lub na gładko przy użyciu BILADURU oraz

 • cienkowarstwowego - "plastikiem na zimno" lub farbami drogowymi 

   

  Bezpieczeństwo na drodze w dużym stopniu zależy od widocznego poziomego oznakowania jezdni. Oznakowanie to musi spełniać swoje zadanie nie tylko w piękny słoneczny dzień, ale przede wszystkim podczas złych warunków atmosferycznych i w porze nocnej.

  Metodą, która spełnia te kryteria jest oznakowanie grubowarstwowe   strukturalne. Polega ono na nieregularnym nakropieniu masy chemoutwardzalnej BILADUR na jezdnię. Efektem tego są nieregularne występy i puste przestrzenie nie wypełnione masą.

   
  To właśnie od tych występów podczas opadów, kiedy cała jezdnia pokryta jest wodą odbija się światło reflektorów samochodowych, które wraca z powrotem w stronę kierowcy. Zjawisko to nazywane jest RETROREFLEKSJĄ. Natomiast przy oznakowaniu wykonanym metodami tradycyjnymi światło ulega rozproszeniu i w rezultacie oznakowanie staje się niewidoczne.

   

  Oprócz retrorefleksji oznakowanie metodą strukturalną grubowarstwową spełnia jeszcze dwie funkcje. Po pierwsze oznakowanie to wykazuje wysoki stopień szorstkości a więc jest antypoślizgowe. Po drugie woda z opadówspadająca na tak oznakowaną jezdnię jest odprowadzana pomiędzy puste przestrzenie powstałe wskutek nakropienia grudek masy.

   

  BILADUR jest dwuskładnikową masą chemoutwardzalną na bazie żywic metaakrylowych. Został on opracowany na początku lat 90-tych w Szwajcarii. W 1995 roku rozpoczęto jego produkcję w Polsce na licencji szwajcarskiej. MasaBILADUR jest przeznaczona do wykonywania wszystkich poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub betonową. Powinna być stosowana do wykonywania oznakowań dróg w strefach obciążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów, np. przejść dla pieszych, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałek kierunkowych i naprowadzających, a także lini naprowadzających i krawędziowych. Charakteryzuje się dużą odpornością na działanie słońca, wody, mrozu i soli. Masę można nakładać w temperaturze od 0 do 40°C przy wilgotności nie przekraczającej 80%. BILADUR można zastosować zarówno na nowy jak i na stary asfalt pod warunkiem, że będzie on czysty, suchy, bez pęknięć i tłustych plam. W temperaturze 20°C jezdnia oznakowana BILADUREM może być dopuszczona do ruchu już po 20 minutach 

  Ściśle współpracujemy z TRILACOLOR POLSKA Sp. z o.o., która jest producentem Biladuru, dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej na bazie żywic metaakrylowych.

  Naszymi partnerami są Dyrekcje Okręgowych Dróg Publicznych, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Rejony Dróg Krajowych, Zarządy Dróg Powiatowych, Miejskie Zarządy Ulic i Mostów oraz firmy zarządzające obiektami handlowymi (super i hipermarkety, centra handlowe).

   
 •  


  46-325 Rudniki
  ul. Wojska Polskiego 9

  Telefon
  0602 251 710
  0600 103 737